კალენდარი

9 ტური

2021-07-27
ამბასადორი
გრასრუტი

10 ტური

2021-07-27
მერიის უსაფრთხოება
სდსს
გრასრუტი
თბილისის მერია
სპარტა
ბასიანი
ბენე სპორტი
ამბასადორი
მანტისი
შუნგიტი
იბერონი
7 კოდი
ჰენკა
ანაგი
როიალ სითი
ბუდაპეშტი
ინტერსპორტი
სეუ

11 ტური

2021-07-27
ბუდაპეშტი
სეუ
ანაგი
ინტერსპორტი
7 კოდი
როიალ სითი
შუნგიტი
ჰენკა
ამბასადორი
იბერონი
ბასიანი
მანტისი
თბილისის მერია
ბენე სპორტი
მერიის უსაფრთხოება
სპარტა
სდსს
გრასრუტი

12 ტური

2021-07-27
სპარტა
სდსს
ბენე სპორტი
გრასრუტი
მანტისი
მერიის უსაფრთხოება
იბერონი
თბილისის მერია
ჰენკა
ბასიანი
როიალ სითი
ამბასადორი
ინტერსპორტი
შუნგიტი
სეუ
7 კოდი
ბუდაპეშტი
ანაგი

13 ტური

2021-07-27
7 კოდი
ანაგი
შუნგიტი
ბუდაპეშტი
ამბასადორი
სეუ
ბასიანი
ინტერსპორტი
თბილისის მერია
როიალ სითი
მერიის უსაფრთხოება
ჰენკა
გრასრუტი
იბერონი
სპარტა
მანტისი
სდსს
ბენე სპორტი

14 ტური

2021-07-27
ინტერსპორტი
მერიის უსაფრთხოება
სეუ
თბილისის მერია
ბუდაპეშტი
ბასიანი
როიალ სითი
გრასრუტი
ანაგი
ამბასადორი
იბერონი
ბენე სპორტი
მანტისი
სდსს
7 კოდი
შუნგიტი

15 ტური

2021-07-27
სპარტა
ინტერსპორტი
გრასრუტი
სეუ
მერიის უსაფრთხოება
ბუდაპეშტი
თბილისის მერია
ანაგი
ბასიანი
7 კოდი
ამბასადორი
შუნგიტი
სდსს
იბერონი
მანტისი
ჰენკა
ბენე სპორტი
როიალ სითი

16 ტური

2021-07-27
როიალ სითი
იბერონი
ინტერსპორტი
მანტისი
სეუ
ბენე სპორტი
ბუდაპეშტი
სპარტა
ჰენკა
სდსს
ანაგი
გრასრუტი
7 კოდი
მერიის უსაფრთხოება
შუნგიტი
თბილისის მერია
ამბასადორი
ბასიანი

17 ტური

2021-07-27
ჰენკა
ინტერსპორტი
იბერონი
სეუ
მანტისი
ბუდაპეშტი
ბენე სპორტი
ანაგი
სპარტა
7 კოდი
გრასრუტი
შუნგიტი
სდსს
როიალ სითი
მერიის უსაფრთხოება
ამბასადორი
თბილისის მერია
ბასიანი