MATTHEW TEMITOPE

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
მასტერ ლიგა 2022-05-11 ბლექ სტარი - სფფ (1 : 2) 1
მასტერ ლიგა 2022-05-18 ინტერსპორტი - ბლექ სტარი (9 : 8) 1
მასტერ ლიგა 2022-05-24 ბლექ სტარი - ჰენკა (1 : 6) 1
მასტერ ლიგა 2022-09-27 მანტისი - ბლექ სტარი (3 : 8) 1
მასტერ ლიგა 2022-10-12 ბლექ სტარი - ანაგი (2 : 7) 1