ვახტანგ კოპლატაძე

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
ჯგუფი ბ 2022-06-11 ძველი თბილისი - კა ტე ვე ჯგუფი (5 : 3) 2
ჯგუფი ბ 2022-07-15 მლ 7 - ძველი თბილისი (2 : 6) 1
მასტერ ლიგა 2022-04-15 ჰენკა - სდსს (2 : 5) 1
მასტერ ლიგა 2022-04-21 7 კოდი - ჰენკა (4 : 4) 1
მასტერ ლიგა 2022-05-11 მერიის უსაფრთხოება - ჰენკა (1 : 5) 1