დიმიტრი დემურაშვილი

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
მასტერ ლიგა 2022-05-24 მერიის უსაფრთხოება - ტტც (2 : 3) 1
მასტერ ლიგა 2022-09-22 ტტც - ეფა (1 : 4) 1
მასტერ ლიგა ტტც - 7 კოდი (3 : 7) 1
მასტერ ლიგა 2022-11-02 ტტც - ამბასადორი (2 : 11) 1