კალენდარი

13 ტური

2021-09-26
გლოვო
11:00
ვაკე
ადვოკატთა ასოციაცია
12:00
ქეი ეფ სი
მინისო
13:00
ბეთლაივი
ვი არ იუნაიტედ
15:00
შუნგიტი 2
ჯოგა ბონიტო
16:00
ლისი ლაიონსი
ფეიდეი
17:00
ამბრი
სკ. ირ
18:00
აგორა
ლისი დეველოპმენტი
19:00
სექტორ 27
ტავ ჯორჯია
20:00
ბენროი
დომსონი
21:00
საბა კონსტრაქშენ

14 ტური

2021-09-25
ვაკე
ადვოკატთა ასოციაცია
ბეთლაივი
ქეი ეფ სი
შუნგიტი 2
გლოვო
ლისი ლაიონსი
მინისო
ამბრი
ვი არ იუნაიტედ
აგორა
ჯოგა ბონიტო
სექტორ 27
ფეიდეი
ბენროი
სკ. ირ
საბა კონსტრაქშენ
ლისი დეველოპმენტი
დომსონი
ტავ ჯორჯია

15 ტური

2021-09-25
ადვოკატთა ასოციაცია
ბეთლაივი
ვაკე
შუნგიტი 2
ქეი ეფ სი
ლისი ლაიონსი
გლოვო
ამბრი
მინისო
აგორა
ვი არ იუნაიტედ
სექტორ 27
ჯოგა ბონიტო
ბენროი
ფეიდეი
საბა კონსტრაქშენ
სკ. ირ
დომსონი
ლისი დეველოპმენტი
ტავ ჯორჯია

16 ტური

2021-09-25
შუნგიტი 2
ადვოკატთა ასოციაცია
ლისი ლაიონსი
ბეთლაივი
ამბრი
ვაკე
აგორა
ქეი ეფ სი
სექტორ 27
გლოვო
ბენროი
მინისო
საბა კონსტრაქშენ
ვი არ იუნაიტედ
დომსონი
ჯოგა ბონიტო
ტავ ჯორჯია
ფეიდეი
ლისი დეველოპმენტი
სკ. ირ

17 ტური

2021-09-25
ადვოკატთა ასოციაცია
ლისი ლაიონსი
შუნგიტი 2
ამბრი
ბეთლაივი
აგორა
ვაკე
სექტორ 27
ქეი ეფ სი
ბენროი
გლოვო
საბა კონსტრაქშენ
მინისო
დომსონი
ვი არ იუნაიტედ
ტავ ჯორჯია
ჯოგა ბონიტო
ლისი დეველოპმენტი
ფეიდეი
სკ. ირ

18 ტური

2021-09-25
ამბრი
ადვოკატთა ასოციაცია
აგორა
ლისი ლაიონსი
სექტორ 27
შუნგიტი 2
ბენროი
ბეთლაივი
საბა კონსტრაქშენ
ვაკე
დომსონი
ქეი ეფ სი
ტავ ჯორჯია
გლოვო
ლისი დეველოპმენტი
მინისო
სკ. ირ
ვი არ იუნაიტედ
ფეიდეი
ჯოგა ბონიტო

19 ტური

2021-09-25
ადვოკატთა ასოციაცია
აგორა
ამბრი
სექტორ 27
ლისი ლაიონსი
ბენროი
შუნგიტი 2
საბა კონსტრაქშენ
ბეთლაივი
დომსონი
ვაკე
ტავ ჯორჯია
ქეი ეფ სი
ლისი დეველოპმენტი
გლოვო
სკ. ირ
მინისო
ფეიდეი
ვი არ იუნაიტედ
ჯოგა ბონიტო