კალენდარი

13 ტური

2021-09-25
თბილსერვისი
11:00
ჯითისი
გარისი
12:00
საბურთალო
ბრიტანია
13:00
ჰერმესი
საჯარო რეესტრი
15:00
მეგობრები
ეფა - კროკობეთი
16:00
ძველი თბილისი
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
17:00
კვარტალი
ბლექ სთარი
18:00
სფერა
ვაზისუბანი
19:00
ცხოველთა მონიტორინგი
მარშალი
20:00
კრწანისი

14 ტური

2021-09-25
ჰერმესი
გარისი
ჯითისი
საბურთალო
სფერა
ბრიტანია
კვარტალი
თბილსერვისი
ცხოველთა მონიტორინგი
ბლექ სთარი
მეგობრები
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
ძველი თბილისი
ვაზისუბანი
კრწანისი
საჯარო რეესტრი
მარშალი
ეფა - კროკობეთი

15 ტური

2021-09-25
გარისი
ჯითისი
ჰერმესი
სფერა
საბურთალო
კვარტალი
ბრიტანია
ცხოველთა მონიტორინგი
თბილსერვისი
მეგობრები
ბლექ სთარი
ძველი თბილისი
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
კრწანისი
ვაზისუბანი
მარშალი
საჯარო რეესტრი
ეფა - კროკობეთი

16 ტური

2021-09-25
სფერა
გარისი
კვარტალი
ჯითისი
ცხოველთა მონიტორინგი
ჰერმესი
მეგობრები
საბურთალო
ძველი თბილისი
ბრიტანია
კრწანისი
თბილსერვისი
მარშალი
ბლექ სთარი
ეფა - კროკობეთი
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
საჯარო რეესტრი
ვაზისუბანი

17 ტური

2021-09-25
გარისი
კვარტალი
სფერა
ცხოველთა მონიტორინგი
ჯითისი
მეგობრები
ჰერმესი
ძველი თბილისი
საბურთალო
კრწანისი
ბრიტანია
მარშალი
თბილსერვისი
ეფა - კროკობეთი
ბლექ სთარი
საჯარო რეესტრი
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
ვაზისუბანი