ილია ქარქაშაძე

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
მასტერ ლიგა 2021-06-25 სდსს - 7 კოდი (6 : 3) 1