ზოომარტი
6 : 4
2019-06-04
თიბისი


გოლები
  • იოსებ მანჭარაული
  • იოსებ მანჭარაული
  • ზაქრო ბიძინაშვილი
  • ზაქრო ბიძინაშვილი
  • ირაკლი სიხარულიძე
  • ირაკლი სიხარულიძე
  • ზვიად ლობჟანიძე
  • ზვიად ლობჟანიძე
  • ილია სორდია