იბერონი
4 : 2
2020-09-15
GRASSROOT


გოლები
  • ირაკლი მოდებაძე
  • ირაკლი მოდებაძე
  • თემურ ჯაფარიძე
  • თემურ ჯაფარიძე
  • ალექსანდრე ამისულაშვილი
  • ალექსანდრე ამისულაშვილი