ბუდაპეშტი
4 : 12
2019-05-21
თბილისის მერია


გოლები
 • ჯეჯო ჯალიაშვილი
 • ალექსანდრე შუბითიძე
 • ჯაბა ჯაბუა
 • ჯაბა ჯაბუა
 • გივი კვარაცხელია
 • გივი კვარაცხელია
 • გიორგი დემატრაძე
 • ლევან ჩიხრაძე
 • კახა კალაძე
 • კახა კალაძე
 • კახა კალაძე
 • კახა კალაძე
 • კახა კალაძე
 • კახა კალაძე
 • დავით ჯანელიძე
 • დავით ჯანელიძე