გრასრუტი
9 : 4
2019-10-18
SSPS


გოლები
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე იაშვილი
 • ალექსანდრე ამისულაშვილი
 • დავით სირაძე
 • ზურაბ ხიზანიშვილი
 • კენჭაძე მიხეილი
 • ჯეჯო ჯალიაშვილი
 • ლევან კოპალიანი
 • ლევან კოპალიანი