გიორგი ნათიძე

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
მწვანე ჯგუფი 2020-09-02 კვარტალი - მთაწმინდა (2 : 3) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-09-17 მთაწმინდა - საჯარო რეესტრი (4 : 2) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-09-22 მთაწმინდა - ირაო (7 : 4) 2
მწვანე ჯგუფი 2020-10-15 მთაწმინდა - GRASSROOT (4 : 9) 1