ნიკა ფირცხალავა

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
მწვანე ჯგუფი 2020-08-28 მთაწმინდა - სეუ (2 : 2) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-09-17 მთაწმინდა - საჯარო რეესტრი (4 : 2) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-09-22 მთაწმინდა - ირაო (7 : 4) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-09-29 მთაწმინდა - თბილისის მერია (3 : 3) 1
მწვანე ჯგუფი 2020-10-22 მთაწმინდა - ბენე სპორტი (13 : 3) 1