აკაკი ტეტუნაშვილი

ლიგა თარიღი გუნდები გოლი
ლურჯი ჯგუფი 2020-09-02 მერიის უსაფრთხოება - SSPS (4 : 6) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-09-08 მერიის უსაფრთხოება - ამბასადორი (2 : 7) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-09-17 მერიის უსაფრთხოება - ბუდაპეშტი (4 : 5) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-09-24 მერიის უსაფრთხოება - ზოომარტი (2 : 4) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-09-29 ტიბია - მერიის უსაფრთხოება (5 : 5) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-10-07 მანტისი - მერიის უსაფრთხოება (5 : 2) 1
ლურჯი ჯგუფი 2020-10-13 აფხაზეთი - მერიის უსაფრთხოება (3 : 5) 3
მწვანე ჯგუფი 2019 2019-05-07 თბილისის მერია - კრწანისი (3 : 3) 1
მწვანე ჯგუფი 2019 2019-07-03 თბილისის მერია - LPA - Ginventor (7 : 3) 3
მწვანე ჯგუფი 2019 2019-07-10 თბილისის მერია - 7x7 team (9 : 4) 1
Master League 2019 2019-09-18 თბილისის მერია - საჯარო რეესტრი (4 : 2) 1
Master League 2019 2019-09-25 თბილისის მერია - საჯარო რეესტრი (6 : 2) 2